Praha 11 Chodov, pískování, čištění fasád, mytí oken

Jsme úklidová služba, která se Vám postará o kompletní úklid od mytí oken až po strojové čištění koberců v Praze 11, Chodově. Nabízíme širokou škálu služeb a zákazníci velice rádi využívají kompletní servis. Nabízíme mytí oken, výloh – v servisních cyklech, strojové čištění koberců kotoučovým strojem s rotačními kartáči, strojové čištění podlah, voskování podlah – fluatace, odstraňování grafity, aplikace antigrafitového nátěru, nástřiku – AGO. Okna a výlohy umýváme běžně znečištěné, ale i po stavebních úpravách, po malířích, po rekonstrukcích a před kolaudacemi. Výlohy umýváme v servisních cyklech a to 1×7, 1×14, 1×30, 1×60, 1×190 dní nebo nepravidelně v časech, které vyhovují zákazníkovi tak, aby se nenarušovala otevírací doba. Pokud se jedná o plochy umístěné ve výškách pak na tuto zakázku využíváme vysokozdvižnou techniku, lešení nebo certifikované horolezce odborně zaškolené dle platné vyhlášky § 134a odst. 2 a podle § 134c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zák. práce ve znění zákona č. 155/2000 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky.  Na těchto místech jsem pracovali na servisním mytí výloh, oken:

Na příkopě 37, 110 00 Praha-Staré Město, Praha 1 … Kutnohorská 330, 102 00 Praha-Štěrboholy, Praha 10 … Dvouletky 465, 100 00 Praha-Strašnice, Praha 10 … U třetí baterie 22, 169 00 Praha-Střešovice, Praha 6 … Hnězdenská 40, 181 00 Praha-Troja, Praha 8 … Vinohradská 130, 120 00 Praha-Vinohrady, Praha 2 … Lucemburská 61, 130 00 Praha-Žižkov, Praha 3 …Místecká 468, 199 00 Praha-Letňany, Praha 18 … Sokolovská 258, 190 00 Praha-Libeň, Praha 9 … Teplárenská 25, 108 00 Praha- Malešice, Praha 10 … V zápolí 25, 141 00 Praha-Michle, Praha  4 … Ježovská 27, 150 00 Praha-Motol, Praha 5 … Žitná 51, 110 00 Praha-Nové Město, Praha 1 … Na Veselí 72, 140 00 Praha-Nusle, Praha 4 … Lessnerova 283, 109 00 Praha-Petrovice, Praha 10 … Sinkulova 49, 147 00 Praha- Podolí, Praha 4 … Veltruská 38, 190 00 Praha-Prosek, Praha 9 … Na Václavce 41, 150 00 Praha-Smíchov, Praha 5